מהו איחוד תיקים לחייב שמוגבל באמצעים

מהו איחוד תיקים לחייב שמוגבל באמצעים

 

אנשים שנקלעים לחובות עלולים למצוא אותם מול תיקים שונים של הוצאה לפועל, תיקים הנפתחים בלשכות שונות. הנושים רוצים את כספם והחייב ממש לא מעניין אותם. כך נוצר מצב שבו כל נושה פונה ללשכת ההוצאה לפועל ונפתח תיק כנגד החייב. כאשר ישנם נושים רבים נפתח עוד תיק ועוד תיק והחובות רק הולכים ותופחים. החייב נדרש להתייצב בלשכות הוצאה לפועל שונות וכל תיק מתנהל בנפרד מבלי לשקול את החובות בתיקים האחרים; זוהי בעצם הסיבה מדוע החייבים אינם מסוגלים לעמוד בצו התשלומים אשר נקבע להם.  מצב שכזה הוא בלתי אפשרי; הוא אינו מאפשר לחייב לחיות חיים נורמליים ורק מקשה עליו לעבוד על מנת להחזיר את החוב. הוא פשוט משותק ואינו עומד בצו התשלומים אשר נקבע לו.

 

ישנם חייבים רגילים וישנם חייבים מוגבלים באמצעים. חייב מוגבל באמצעים הוא מעמד של חיבים אשר אינם עומדים בהסדר התשלומים אשר נקבע להם. ישנם קריטריונים המוגדרים בחוק המתייחסים לגודל החובות ופרק הזמן שבו החייב אינו מצליח לעמוד בתשלומים.

חייב מוגבל באמצעים ואיחוד תיקים

 

חייבים שאינם מסוגלים לעמוד בצו התשלומים צריכים להגיש בקשה להכרה במעמד של חייב מוגבל באמצעים, לא מקבלים זאת באופן אוטומטי. מי שהוכרז כמוגבל באמצעים זוכה לסנקציות שונות, כמו למשל איסור יציאה מהארץ אך במקביל מתבצע צעד חשוב של איחוד תיקים.

 

איחוד תיקים הוא דבר הכרחי במצבים של ריבוי תיקים ולא רק בכך שהוא חוסך כאב ראש רב. איחוד התיקים מנהל את כל תיקי ההוצאה לפועל תחת תיק אחד, לו נקבע צו תשלומים אחד בהתאם ליכולתו הכלכלית של החייב. על מנת שההוצאה לפועל תבצע תהליך של איחוד תיקים, על החייב להוכיח להוציא לפועל שיש ביכולתו להתמודד עם צו תשלומים חדש של איחוד תיקים ולפרוע את החוב במלואו. ישנה דרישה לתשלום מיידי של לפחות 3% מסך כל החוב. יש להתמיד בתשלום חודשי של לפחות 3% כל עוד מחכים להחלטת ההוצאה לפועל. חשוב לדעת שאיחוד תיקים אינו מתייחס לחובות של מזונות, משכנתא או תיקים שעדיין נידונים בפני בית המשפט.

 

על מנת להגיש את הבקשה לאיחוד תיקים יש למסור את כל המידע להוצאה לפועל באמצעות מילוי שאלון. בשאלון זה יש למסור את כל המידע על נכסים בבעלותו, כולל מקרקעין, מטלטלין וזכויות שונות. שאלון זה מתייחס לתקופת הזמן של שלושת השנים שקדמו להגשת הבקשה. את הבקשה עצמה מגישים בלשכת ההוצאה לפועל בה מתנהלים מרבית התיקים. במידה ואין לשכה שניתן להגיד עלייה ששם מתנהלים מרבית התיקים עושים זאת בלשכה בה מתנהל התיק בעל החוב הגדול ביותר.

 

החיסרון של שיטה זו הוא בעיקר התשלום החודשי של 3%, אשר במקמרים רבים עלול להיות בלתי אפשרי עבור החייב. איחוד תיקים של בעל אמצעים מוגבלים אינו מתאים לכל מקרה של חייב. מומלץ תמיד להתייעץ עם עורך דין המנוסה בייצוג חייבים אל מול ההוצאה לפועל.

הכל על עיכוב יציאה מהארץ מטעם הוצאה לפועל

הכל על עיכוב יציאה מהארץ מטעם הוצעאה לפועל

חייבים אשר מתנהלים נגדם תיקי הוצאה לפועל עשויים למצוא את עצמם תחת צו עיכוב יציאה מהארץ. ההוצאה לפועל נועדה לוודא שהחייב ישלם את הכספים שהוא חייב, כמובן שבכפוף להסדר שנקבע עבורו. מחשש שהחייב יברח מהארץ על מנת להתחמק מהחוב, יש צורך בצו עיכוב יציאה מהארץ. את צו העיכוב ניתן להוציא נגד החייב בכל שלב, החל מרגע פתיחת התיק. צו שכזה הוא מוגבל לתקופת זמן של שנה אחת, להוציא מקרים של אי עמידה בתשלומי מזונות, שם הצו אינו מוגבל בזמן. אז מתי מקבלים צו עיכוב יציאה מהארץ ומה ניתן לעשות במקרה שכזה? ומה לגבי הנושים, האם הם צד בעניין?

רשם לשכת ההוצאה לפועל מוסמך להחליט על צו עיכוב יציאה מהארץ. הוא יכול לעשות זאת בכל שלב החל מרגע פתיחת התיק ויש כאן מקום לשיקול דעתו האישית. במידה ולחייב נקבע צו תשלומים והוא עומד בו, אין למעשה סיבה להוציא צו עיכוב יציאה מהארץ. אך במידה ורשם ההוצאה לפועל חושש שהעיציאה מן הארץ עלולה לסכן את ביצוע פסק הדין (תשלום החוב) הוא רשאי להוציא צו עיכוב יציאה מהארץ לחייב. במסגרת הוצאת הצו, יש להפקיד את הדרכון (או תעודת המסע) בהוצאה לפועל. סירוב של החייב לעשות זאת יכול לשמש כעילה למעצר עד להפקדת הדרכון.

הגשת בקשה לצו עיכוב יציאה מהארץ

הנושים אינם צד פסיבי בעניין, הם יכולים להגיש בקשה הדורשת הוצאת צו עיכוב יציאה מהארץ לחייב. את הבקשה מגישים באמצעות טופס 217 של ההוצאה לפועל, תצהיר אישי ואישור ממרשם האוכלוסיין לגבי פרטי החייב. התצהיר שיש להגיש מפרט את העובדות הרלוונטיות;  זהו בעצם הנימוק לבקשה להטלת צו עיכוב יציאה מהארץ על החייב.

סוגי צווי עיכוב יציאה מהארץ

ישנן נסיבות שונות בהן מקבלים צו עיכוב יציאה מהארץ. במקרים מסוימים זה מתוך חשש שהחייב יתחמק מתשלום החוב, בהתאם לשיקול דעתו של הרשם. במקרים אחרים זה נעשה במסגרת הפרוצדורה (איחוד תיקים, חייב מוגבל באמצעים).

  1. צו עיכוב כנגד חייב העומד לצאת מהארץ מבלי לפרוע את החוב או לתת ערובות מתאימות לתשלום החוב.
  2. צו עיכוב יציאה מהארץ כנגד חייב אשר אינו עומד בתשלום חובותיו.
  3. צו עיכוב יציאה מהארץ כחלק מתהליך איחוד תיקים בהוצאה לפועל
  4. צו עיכוב יציאה מהארץ לחייב במעמד של מוגבל באמצעים.

האם ניתן לבטל צו עיכוב יציאה מהארץ?

נזכיר שוב שהצו תקף לשנה אחת בלבד, למעט במקרים של חוב מזונות. כמו כן הרשם רשאי לדרוש ערובה לביטול הצו.  בתום השנה הצו מבוטל באופן אוטומטי ויש צורך בצו חדש במידה ורוצים למנוע מהחייב לצאת מהארץ. בהחלט ניתן לבטל צו עיכוב יציאה מהארץ לפי שיקול דעתו של הרשם אשר בודק האם הנסיבות מוצדקות. בדרך כלל יש צורך בהגשת בקשה לביטול הצו מצידו של החייב.